Διασφάλιση ποιότητας

Διασφάλιση ποιότητας

Η εταιρεία μας, από την ημέρα ιδρύσεως της, λειτουργεί με γνώμονα την ασφάλεια και του πιο απαιτητικού καταναλωτή. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος το ειδικά εξειδικευμένο προσωπικό μας διενεργεί καθημερινά αυστηρούς ελέγχους από το στάδιο της επιλογής των πρώτων υλών μέχρι και την τοποθέτηση των τελικών προϊόντων στα ράφια των καταστημάτων.

Η εταιρεία μας έχει πιστοποιηθεί για το σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000:2005 και FSSC 22000:2010 που βασίζονται στις αρχές του HACCP, για όλες τις γραμμές παραγωγής έτσι ώστε να διασφαλίζεται πλήρως η υγιεινή, η ασφάλεια και η ποιότητα των προϊόντων μας.